Iskolatörténet

RÁBAPATONAI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
Tel.: 96/467-324, 583-020
Fax: 96/583-021
E-mail: igazgato.iskola@rabapatona.hu
OM azonosító: 030608


Rábapatonán az első iskola a XVIII. században létesült, egy tanteremmel és tanítói lakással.
1870-ben bővítették az intézményt egy tanteremmel, amely vályogból készült, és náddal volt fedve. Ebben az időben a tanulók létszáma 177 fő. Ezidőtől a „mester” mellett még egy tanító, a „kistanító” is tanította a betűvetést. Ennek a szép és jól felszerelt iskolának az alapjait 1935-ben rakták le , 4 tantermet építettek, szolgálati lakással. Azóta generációk sajátították el itt a tudáshoz, műveltséghez, tájékozódáshoz szükséges alapokat. 1959-ben a Rákóczi utcában 2 tantermes épület készült iskolai célra, de a távlati koncepció eredményeként ma az épületben óvoda működik. 1963-ban politechnikai oktatásra 2 tanterem, 1972-ben tornaterem épült. Ma itt kapott helyett a jól felszerelt könyvtár és megtörtént az iskola felújítása is. Az 1970-es évek végén szinte a semmiből a szülők és az iparosok társadalmi munkájával épült 4 tanterem, iroda és a hozzá tartozó vizesblokk. 1982-ben a Szülői Munkaközösség kezdeményezésére és anyagi támogatásával bevezettük a központi fűtést. 2000-ben új sportpályával bővült az intézmény. 2002-ben megtörtént a Művelődési Ház, az iskola és a könyvtár összevonása. 2003-ban felvettük Petőfi Sándor nevét. Mint Általános Művelődési Központ az intézmény ellátja a közoktatási, közművelődési és a nyilvános könyvtári feladatokat is. Ma már 15 tanteremmel, 30 férőhelyes nyelvi laborral, 20 férőhelyes számítástechnika teremmel, internet hozzáférési lehetőséggel, 15 084 kötetes könyvtárral, olvasótermi szolgáltatással, technika teremmel és a tanítást segítő konyhával is rendelkezünk. Ennek a fejlődésnek nem csak a községi tanács, s ma már Önkormányzati Hivatal saját erőforrása az alapja, hanem a pályázati úton nyert pénzeszközök, s nem utolsó sorban a lakosság, a szülők társadalmi munkája és a Szülői Munkaközösség anyagi és erkölcsi támogatása. Nem csak az épület és felszereltsége, hanem a tananyag is korszerűsödött a hosszú évtizedek alatt. Intézményünkben zene- és táncoktatás is folyik, a tanulás, tanítás mellett nagyon sok, és változatos szabadidős programokat kínálunk fel tanulóinknak, figyelve kéréseikre, érdeklődésükre. Iskolánk 70 éves fennállásának évfordulóján a Tanítók Könyvében örökítettük meg az utókor számára azoknak a pedagógusoknak a nevét, akik valamikor és most itt végezték, végzik nevelő-oktató munkájukat, akik mesterek voltak, és ma is mesterek az ifjúság nevelésében.„Aki maga belül nem ég, az nem tud másokban lángot gyújtani.”