DTH 2021

 

Iskolánk immár 6. alkalommal vett részt a Digitális Témahéten, melyre március 22-26. között került sor. A tavalyi tanévhez hasonlóan idén is online került sor erre az eseményre.

Projektünk a Digitális utazás a pénz körül címet kapta, mivel tudjuk, mennyire fontos a biztonságos pénzhasználat már a kisgyermekek számára is. Ezzel a projektünkkel a Pénzhét  eseményeihez kapcsolódtunk. Projektünkben az iskola minden osztálya részt vett, hiszen már az elsősöknél fontosnak tartjuk, hogy megismertessük őket a pénz fogalmával, a Magyarországon használt pénzérmékkel. Fontos, hogy már a kisgyerekekben tudatosítsuk, hogy mindennek van értéke.

Mivel a tantermen kívüli oktatás során egy biztonságos felületet, az Edmodo-t használjuk, ezért a Digitális Témahét feladatait is ezen a felületen kapták meg diákjaink osztályokra lebontva. 

Tervezés:

A projekt megtervezésekor először kiválasztottuk azt a témát, ami mindegyik évfolyam számára fontos. Mivel a pénzügyi ismeretekkel mindegyik évfolyamon foglalkozunk, ezért úgy döntöttünk projektünkkel a Pénzhéthez kapcsolódunk. Fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, környezetünk megóvását is, ezért 5-6. évfolyamon a Fenntarthatósági Témahét eseményeihez is kapcsolódtunk. 

A téma kiválasztását követően a tanulók életkorának megfelelő feladatokat kerestünk, készítettünk, iletve kerestünk tanulóink számára egyszerűbben használható alkalmazásokat. Az interneten nagyon hasznosnak bizonyultak a  Pénziránytű Alapítvány anyagai, amelyből sok ötletet merítettünk.

Végül a kollégákkal közösen összeállítottuk az osztályokra lebontott feladatokat, amelyeket feltettünk minden osztálynak az Edmodo felületére, a nagyoknál értékelési szempontokat is adtunk. A felsőbb évfolyamokon készítettünk videókat, amik egy-egy alkalmazás használatát mutatták be.


Projektünk fő céljai:

 • A tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése
 • Szókincsfejlesztés, szövegértés fejlesztése
 • Írásbeli kifejezőkészség fejlesztése
 • Kreativitás, képzelőerő fejlesztése
 • Alapvető pénzügyi fogalmak megismerése
 • Tudatos, biztonságos eszközhasználat
 • Tudatos, biztonságos médiahasználat
 • Önálló, hatékony tanulás

Tantárgyi kapcsolódások:
 • matematika
 • történelem
 • magyar nyelv és irodalom
 • életvitel és technika
 • ének-zene
 • vizuális kultúra
 • informatika
 • angol nyelv
 • német nyelv


Feladatok

1. -2. osztály:

Ebben a tanévben az 1-2. osztályosok is kaptak alkotó feladatokat, amelyekben a szülők is segítségünkre voltak. Maximális támogatást kaptunk tőlük, amit ezúton is köszönünk.


    Interaktív feladat, melynek megoldása kapcsolódik a témahéthez.         Pénzhez kapcsolódó anagramma az olvasás gyakorlására.
        Szókereső feladat az olvasás gyakorlására.        Tanulási ösvény


A gyerekek alkotó tevékenységet is kaptak: malacperselyt kellett rajzolniuk, amit lefényképeztek és feltöltöttek az Edmodo felületére. Leírták azt is, mire jó a malacpersely.


3. - 4. osztály:
Mivel iskolánkban az egyik kiemelt feladat a szókincsfejlesztés, szólások, közmondások megismertetése a gyerekekkel, így a Digitális Témahéten a 3. és a 4. évfolyamokon ezt összekapcsoltuk a pénz témakörével. Itt is köszönjük aszülők segítségét, támogatását.


        Szólások értelmezése, illusztráció készítése Paint vagy Paint 3D programban.        Tanulási ösvény a családi költségvetéssel kapcsolatban        A jövő fizetőeszközének bemutatása szövegesen, vagy képi formában.


        Animációk készítése a pénzzel kapcsolatbanNéhány animáció:
5. - 6. osztály:
A zöld családi költségvetéssel foglalkozó videó megtekintése során a tanulók megismerkedtek a zöld családi költségvetés fogalmával. A gyerekek feladatai ehhez a témakörhöz, videóhoz kapcsolódtak.


       Gondolattérkép készítése, amelyhez videós segítséget is kaptak a tanulók.

Néhány gondolattérkép:        Képregény készítése
Néhány képregény:      Jövő fizetőeszközének bemutatása


     QR kódok leolvasása, majd keresés az interneten. Mi a fizetőeszköz?
     Játékprogramozás a témához kapcsolódóan


    Játékprogramozás, animációkészítés Scratch-benNéhány program:


7. - 8. osztály:
Mindkét évfolyamon infografikákat készítettek a tanulók. A feladatok megoldásához az interneten keresték meg a válaszokat. 
A fogalmak magyarázatát az interneten keresték meg a gyerekek, majd infografikát készítettek.
 Infografikát készítettek a gyerekek különböző témákból:
        - fogalmak magyarázata
        - pénz története    
        - biztonságos pénzhasználat

A témák közül szabadon választhattak a  gyerekek.
A tanulók videós segítséget kaptak a weboldal, alkalmazás használatához.

Néhány infografika:      Szülőkkel, nagyszülőkkel készítettek a tanuló interjút a pénzről.


    Pénzhez kapcsolódó kvíz készítése Kahoot-ban.Nagyon érdekes volt olvasni, látni a tanulók gondolatait a jövő fizetőeszközéről:

"Szerintem 10 év múlva újlenyomattal fogunk fizetni esetleg  szem scanneléssel  ez úgy működik ,hogy a szemünkhöz,újunkhoz tartozni fog egy bankszámlaszámot, amit csak mi tudunk használni,ezzel megelőlegezhetjük, hogy pénzt lopjanak tőlünk."

"Szerintem 10-20 év múlva annyira felmennek az árak, hogy már nem lesz 5 forintos, viszont bevezetik a 30.000 forintos papírpénzt. Az emberek nagy része bankkártyát és telefont fog használni a fizetéshez, a készpénz pedig egyre inkább visszaszorul. Lehet, hogy 20 év múlva már olyan modern technika lesz, hogy ujjlenyomat alapján is lehet majd fizetni, a boltokban lesz egy leolvasó, a vásárlás végén csak oda kell nyomni az ujjunkat és tudunk fizetni."
Értékelés:
A tanulók az Edmodo felületére töltötték fel a munkáikat, ahol minden munkát folyamatosan értékeltünk, javaslatokat tettünk a javításra. Fontos volt, hogy a tanulók tudtak reagálni a javaslatainkra is. 
A projekt végén a kiváló munkákat jutalmaztuk.

Bemutatás:
A tanulói munkákat egy Padlet felületen gyűjtöttük, amit megosztottunk iskolánk honlapján, illetve az Edmodo felületén is.

Egy összefoglalás látható a lapozható könyvben: