Digitális Témahét 2017

Iskolánk ebben a tanévben is részt vett a Digitális Témahéten projekttel és több programmal is. A felső tagozaton történelem, természetismeret, rajz, erkölcstan, kémia, valamint magyar órákon is használtak a gyerekek digitális eszközöket. Informatikaórákon az osztályok készítettek plakátokat, bemutatót, gondolattérképet a digitális világról, illetve az internet veszélyeiről.


Mivel 4. osztályban környezetismeretből térképismerettel, illetve Magyarországgal foglalkozunk, olvasásórákon pedig nemrégen kezdtük el a Szülőföldem szép határa témakört, melyben Magyarország tájairól, városairól, nemzeti parkjairól olvasunk. így úgy gondoltuk Nagy Edina kolléganőmmel, hogy nemzeti parkjainkat digitális eszközök segítségével dolgozzuk fel. 


Projektünk címe: Nemzeti parkok a Z generáció szemével

Első lépésként megterveztük, mely tanórákon mivel tudjuk segíteni a téma feldolgozását, majd elkészítettük a projekthálónkat, mely itt látható.

A projekt megkezdése  előtt a tanulók önszerveződéssel 3-4 fős csoportokat alkottak, (10 csoport, mivel 10 nemzeti park található Magyarországon) illetve letöltöttek egy QR kódolvasót.  Minden csoportnak létrehoztunk egy külön Padlet felületet is.

Elmondtuk a tanulóknak, hogy a héten sokat fogjuk használni az okostelefont, a tabletet és a számítógépet is.

Április 3-án elkezdtük a munkát, melynek első lépéseként megismerkedtek a gyerekek a Padlet felület használatával, ahova mindenki felírta a nevét.  Megbeszéltük azt is, hogy itt találják majd a feladatokat, a napi értékelést illetve mindent ide kell feltölteniük.

A csoportok Padlet felülete összegyűjtve itt látható.
Ekkor még nem tudták a gyerekek, mivel is fogunk foglalkozni, mi lesz a témánk. A megoldást egy QR kód rejtette, amelyet csoportonként olvastak le. Ezt követően minden csoport kihúzta egy nemzeti park nevét, melynek emblémáját megkeresték az interneten, majd a lementett képből puzzle-t készítettek  a Jigsaw Planet alkalmazással. 
Öröm volt látni, mennyire belefeledkeztek a munkába: nemcsak elkészítették, de ki is próbálták a játékukat.

Az első nap krónikájához tartozik az iskola dekorálása is.
Április 4-én került sor a Nagyimmal a Digitális Témahéten rendezvényre, amelyre a szülők zárt csoportjában elküldtük a meghívót QR kód formájában.


A nagyszülők az unokákkal közösen olvasták le a teremben található QR kódokat, videót kerestek, videót néztek, fogalmazást írtak a megtekintett videóról, plakátot készítettek Paint-ben.  Mivel minden csoportnak 3 plakátot kellett készíteni, - park adatai, park állatvilága, park növényvilága- ezért a csoporton belüli munkát fel kellett osztani. ami vita nélkül sikerült is mindenhol.

Míg a gyerekek a nagyszülőket a digitális világban kalauzolták, addig a nagyszülők a térképhasználatban segítették a gyerekeket. Minden csoportnak a park emblémáját kellett feltenni Magyarország térképén a megfelelő helyre.


Kíváncsiak voltunk a nagyszülők véleményére, így a Hangrögzítő alkalmazás segítségével interjúk is készültek, melyek itt hallgathatók meg.


Ezen a napon még a futkosós tollbamondás segítségével gyakorolták a gyerekek a parkok nevének helyesírását és betűrendbe állítását is.

Április 5-én és 6-án az alkotásé volt a főszerep.

A gyerekek a Padlet felületen az előző napi értékelés elolvasása után elkezdték az ismerkedést a programokkal. Kis segtséget is kaptak a felületükön, bár többen ezeket nem olvasták el, így nekik kezdetben többet kellett segíteni. Később jó volt látni, hogy egymásnak segítettek: ha valaki valamira rájött, akkor azt megosztotta a többiekkel is - nemcsak a saját csoportjában.

Fontos volt, hogy az elkészült feladatok a nemzeti parkhoz kapcsolódjanak.

Készültek gondolattérképek, szófelhők, spirálok, tankockák, illetve QR kódok is. Ez utóbbit nagyon megkedvelték a gyerekek. A saját kódokat mindig ki is próbálták. A nehézséget a kód lementése jelentette, de végül ezt megoldottuk:)

Többen belevágtak a keresztrejtvény készítésébe, ami nem volt könnyű a gyerekek számára, mivel angol nyelvű az alkalmazás, bár ezt az akadályt könnyen leküzdöttük. Elég volt egyszer elmondani, hova mit kell írni, a bátrabbak máris belevágtak. Nehezebb volt a kérdésfeltevés. Ehhez többen visszatértek a néhány nappal ezelőtti videóhoz, illetve a már olvasott ismertetőkhöz. Jó volt látni a csoporton belüli együttműködést is.

Többen megkedvelték a tankockákat. Tanórákon sokszor használjuk őket gyakorlásra, de most a gyerekek maguk is megtapasztalták, mennyire könnyű a használata. A legkedveltebb a szókereső, illetve a memóriajáték volt, de akadt olyan csoport, ahol Legyen Ön is milliomos játék készült.Az elkészült alkotásokból egy kis válogatás látható a következő bemutatóban:Az utolsó napot a kódfejtés jegyében kezdtük el. A gyerekek által előző napon készített QR kódokat kinyomtattuk, majd elhelyeztük a tanterem különböző helyein. A csoportoknak minél több kódot kellett leolvasni, majd az új információkat a nemzeti parkokról fel kellett írniuk a Padlet felületükre. A csoportok beosztották a munkát: volt, aki a kódot olvasta le, volt, aki  a felületre írta fel az információkat.
A gyerekek nagyon élvezték a feladatot.


A nap és a hét zárásaként a csoportok plakátot készítettek a nemzeti parkról, amihez felhasználhatták a park emblémáját, valamint a parkhoz kapcsolódó QR kódokat is.

A csoportok tagjai itt is beosztották a feladatokat: az ügyesen rajzolók készítették a plakátot, mások színeztek, de volt, aki a számítógépen keresett rajzokat, információkat, ötleteket.
A képeket az iskolában kiállítottuk.
Kíváncsiak voltunk a gyerekek véleményére a hét eseményeivel kapcsolatban, így zárásként egy űrlapot töltöttek ki, mely itt található.

Végül álljon itt egy összefoglaló videó a hét eseményeiről: