2015. március 16., hétfő

Általános iskolai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2015. április 16. (csütörtök)     8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek)          8.00-18.00 óra között

A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola beiskolázási körzete Rábapatona község közigazgatási területe.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
        > a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet)

- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)

- nyilatkozat a hit-és erkölcstan oktatásról

Kérjük, hozza magával a diákigazolvány igényléséhez az okmányirodában kapott adatlapot.

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Rábapatona, 2015. március 16.
                                                                                                           Márkus Gusztáv
                                                                                                                 igazgató

2015. március 10., kedd

Tájékoztató

Tavaszi szünet az iskolában

2015. április 2. – 2015. április 8.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap: április 9. (csütörtök)


Hit- és erkölcstan oktatás

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy iskolánkban a 2015/2016-os tanévben hit-és erkölcstan oktatásra a Magyar Katolikus Egyház és a Hit Gyülekezete Egyház jelentkezett. A kiküldésre kerülő nyilatkozaton e két egyház közül lehet választani.

Álláshirdetés

Pályázati azonosító szám: 34/2015.A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola pályázatot hirdet 

takarítói állás 

betöltésére.Jogviszony jellege: közalkalmazotti jogviszony

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő, osztott munkaidő

Munkavégzés helye:  Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola
9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.

Munkakörbe tartozó feladatok:
az intézmény teljes területén takarítási feladatok ellátása

Illetmények, juttatások: Kjt. szerint

Pályázati feltételek: büntetlen előélet

Benyújtandó iratok:
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Munkáltatói jogkör gyakorlója:Klebelsberg Intézményfenntartó Központ


Munkakör betöltésének időpontja: 2015. április 22.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. március 31.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 15.


Pályázat benyújtásának módja: postai úton az iskola nevére és címére:

Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.


A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: 34/2015., valamint a munkakör megnevezését: takarító.

2015. március 9., hétfő