2015. december 8., kedd

Téli szünet, karácsonyi ünnepség

Tisztelt Szülők!

A karácsonyi ünnepség december 18-án, 11 órakor kezdődik, melyre szeretettel várjuk Önöket is. Gyermekeik az ünnepség után hazamehetnek. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (péntek). 

A szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő).

2015. október 20., kedd

Fogadónap

Tisztelt Szülők!

Iskolánk 2015. november 17-én 16.00-18.30 között fogadónapot tart.

2015. szeptember 17., csütörtök

Nyílt nap

Tisztelt Szülők!

Iskolánk 2015. október 15-én, csütörtökön az első három órában nyílt napot tart.
Szeretettel várjuk Önöket!

2015. szeptember 7., hétfő

Papírgyűjtés


A Szülői Munkaközösség a Diákönkormányzattal közösen papírgyűjtést szervez 
2015. szeptember 16-17-én. 

A sportpályán felállított konténerekbe hozhatják a papír hulladékot.
Azzal a kéréssel fordulunk a falu lakosságához, hogy segítsenek bennünket, hogy minél több hulladékot tudjunk gyűjteni.

Amennyiben van papírja, de a szállítás gondot jelent, megoldjuk a szállítást, igény szerint autóval összeszedjük.

Értesíteni lehet Nagy Zoltánt (+36203979396 vagy gnzoli66@gmail.com) és Máténé Káldi Szilviát (+36203280846).

A papírgyűjtés ideje:
2015. szeptember 16- án 14-18 óráig.
2015. szeptember 17- én 14-18 óráig.


Segítségüket előre is köszönjük!

2015. szeptember 2., szerda

Év eleji szülői értekezletek

Kedves Szülők!

2015. szeptember 7-én, hétfőn 17 órakor közös szülői értekezletet tartunk a tornateremben. A közös szülői értekezlet után osztályonkénti szülői értekezleteket tartunk.

Minden szülőt szeretettel várunk!

2015. augusztus 18., kedd

Tankönyvosztás és tanévnyitó

Tankönyvosztás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy iskolánkban a tankönyvosztás az alábbi időpontban lesz:

2015. augusztus 31. 08:00 – 17:00

A tankönyveket alsó évfolyamokon kizárólag a szülő veheti át.Tanévnyitó

Tanévnyitó időpontja: 2015. szeptember 1. 08:00

Az első napon a tanítás 12:00 óráig tart.

2015. június 18., csütörtök

Házi feladat a nyárra

Kedves Gyerekek!

Házi feladat a nyárra:

Vigyázzatok magatokra!
Amennyit csak lehet, játsszatok!
Kicsit olvassatok, törjétek a fejeteket is!
Álljatok meg a természet szépségei mellett!
Csupa vidám dologgal foglalkozzatok!
Ismerkedjetek meg új barátokkal!
Óriási lubickolást, sok napsütést kívánok!

Az iskola pedagógusai


Tanévzáró

A tanévzáró ünnepély és a ballagás június 20-án 10 órakor kezdődik. Kérjük a gyerekeket, hogy az alkalomhoz illő öltözetben jelenjenek meg!2015. május 5., kedd

Tavaszi szülői értekezletek

A szülői értekezletek időpontjai a következők:

1. osztály: május 19. 16.30

2. a osztály: május 19. 17.00

2. b osztály: május 20.  17.00 - VÁLTOZÁS!

3. osztály: május 19. 17.30

4. osztály: május 19. 18.00

5. osztály: május 12. 17.00

6. osztály: május 12. 17.30

7. osztály: május 18. 17.30

8. osztály: május 18. 18.00

Szeretettel várunk minden kedves szülőt!


2015. március 16., hétfő

Általános iskolai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2015. április 16. (csütörtök)     8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek)          8.00-18.00 óra között

A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola beiskolázási körzete Rábapatona község közigazgatási területe.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
        > a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet)

- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)

- nyilatkozat a hit-és erkölcstan oktatásról

Kérjük, hozza magával a diákigazolvány igényléséhez az okmányirodában kapott adatlapot.

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Rábapatona, 2015. március 16.
                                                                                                           Márkus Gusztáv
                                                                                                                 igazgató

2015. március 10., kedd

Tájékoztató

Tavaszi szünet az iskolában

2015. április 2. – 2015. április 8.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap: április 9. (csütörtök)


Hit- és erkölcstan oktatás

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy iskolánkban a 2015/2016-os tanévben hit-és erkölcstan oktatásra a Magyar Katolikus Egyház és a Hit Gyülekezete Egyház jelentkezett. A kiküldésre kerülő nyilatkozaton e két egyház közül lehet választani.

Álláshirdetés

Pályázati azonosító szám: 34/2015.A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola pályázatot hirdet 

takarítói állás 

betöltésére.Jogviszony jellege: közalkalmazotti jogviszony

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő, osztott munkaidő

Munkavégzés helye:  Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola
9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.

Munkakörbe tartozó feladatok:
az intézmény teljes területén takarítási feladatok ellátása

Illetmények, juttatások: Kjt. szerint

Pályázati feltételek: büntetlen előélet

Benyújtandó iratok:
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Munkáltatói jogkör gyakorlója:Klebelsberg Intézményfenntartó Központ


Munkakör betöltésének időpontja: 2015. április 22.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. március 31.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 15.


Pályázat benyújtásának módja: postai úton az iskola nevére és címére:

Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.


A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot: 34/2015., valamint a munkakör megnevezését: takarító.

2015. március 9., hétfő