DTH 2019 - Kódolj velünk!

Iskolánk már 4. alkalommal vett részt a Digitális Témahéten, melyre idén április 8-12. között került sor a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szervezésében.
Ebben a tanévben iskolánk 3 projektet szervezett figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait. 

Az elsősök a mesék világában jártak: a Scrach Jr alkalmazást használva tableteken rajzoltak, animáltak. 
A felsősök író, költő nevében készítettek Fakebook oldalt, szófelhőket és QR kódokat. A 7-8. osztályosok digitális szabadulószobában is jártak.

Iskolánk fő projektjében, mely a Múltunk a jövőben címet kapta, a 2-4. osztályosok vettek részt.

Tervezés:
A Digitális Témahét fő eseményét hosszas tervezés előzte meg. Olyan témát kerestünk, amely a 8-10 éves gyerekek számára  érdekes lehet, illetve kapcsolódik a tananyaghoz is. Végül úgy döntöttünk, hogy szűkebb környezetünkkel, Rábapatonával ismertetjük meg tanulóinkat, hiszen ez a témakör olvasásórákon, környezetismeret órákon, valamint etikaórákon is szerepel a tananyagban. 5. osztályban pedig hon – és népismeret órákon szintén előkerül a témakör. 

Kidolgoztunk egy kerettörténetet, amit felolvastunk a gyerekeknek.

Kerettörténet:
2050-ben a gyerekek azt a feladatot kapják, hogy teleportáljanak a 19. – 20. századi Rábapatonára és tudjanak meg minél több információt a régmúlt időkből, az ősökről. Segítsünk nekik ebben a feladatban! 

Mivel kíváncsiak voltunk arra,hogy  a gyerekek hogyan, milyen módon oldanák meg a feladatot. ezért kikértük a véleményüket.A projekthálót a gyerekek véleményét figyelembe véve készítettük el.

A projekt fő céljai:
- szűkebb környezetünk a szülőfalunk  megismerése
- hagyományápolás
- múlt megismerése
- digitális eszközök használata
- új alkalmazások megismerése
- kreativitás fejlesztése
- algoritmikus gondolkodsá fejlesztése
- szövegértés fejlesztése
- szociális kompetencia fejlesztése

Előkészületek:
A tervezést követően körbejártuk a meglátogatni kívánt helyszíneket, ahol sight-okat készítettünk a gyerekek számára. Összegyűjtöttük az információkat az egyes nevezetességekről. Ebben segítségünkre voltak az IKSZT, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint nyugdíjas kolléganőnk,.

Megkértük a szülőket, engedjék meg, hogy gyermekük elhozhassa okoseszközét az iskolába. Kértük azt is, hogy a Sighter alkalmazást is töltsék le. A szülők maximálisan partnerek voltak.

Megvalósítás:
Ráhangolódás a témahét eseményeire:
Linoit – Puzzle – JigsawPlanet (1 óra)
Mivel több osztály vett részt ebben a projektben, így csoportokat alakítottunk ki, akik egy-egy Linoit oldalon kapták a feladatokat. 


Minden csoport először egy puzzle-t rakott ki, amelyen egy besenyő harcos alakja rajzolódott ki.  Megbeszéltük, mi köze van a besenyőknek Rábapatonához, majd a csoportok maguk is készítettek Rábapatonát ábrázoló képekből puzzle-t a JigsawPlanet alkalmazással. Fontos volt, hogy a könnyebb és nehezebb puzzle-t fel is töltsék a csoport Linoit felületére.


Néhány, alsós tanulók által készített puzzle:

Sighter – Séta (2 óra)
A ráhangolódást követően elindultunk felfedezni Rábapatona nevezetességeit. Közben feladat volt minél több sight megtalálása, lefényképezése.

Utunk során a következő helyszíneket érintettük:
római katolikus templom – tájház – Büszkeségpont – Mária-oszlop - Tanítók könyve (iskola)

A gyerekeknek az információkra nagyon kellett figyelniük, hiszen az iskolába visszatérve feladatokat oldottak meg a látottakkal/hallottakkal kapcsolatban.

A Tájháznál nyugdíjas kolléganőnk mutatta meg a gyerekeknek, hogyan is éltek régen Rábapatonán az emberek. Mivel tanítványaival annak idején a honismereti szakkör keretében gyűjtötték össze ezeket a tárgyakat, eszközöket, így nagyon érdekes történeteket hallhattunk.Szófelhő, QR kód, rajz készítése: (1 óra)
A következő napon a gyerekek a séta során látottakra, hallottakra visszaemlékezve készítettek szófelhőket, amiket természetesen a felületre fel is kellett tölteni. 


Nagyon kedvelt volt a QR kód készítése, hiszen nagyon könnyen megtanulták a gyerekek a használatát. Rábapatonával kapcsolatos kérdéseket rejtettek el a a QR kód alá, amiket az utolsó napon fel is használtunk.A 2. osztályosok a Paint 3D-ben is lerajzolták mi tetszett nekik legjobban a séta során.


Titkosírás, kódfejtés: (1 óra)
A következő napon a csoportok több feladat során mutathatták meg, mire emlékeznek Rábapatonával kapcsolatban.

Feladatok a csoportoknak:
  • anagramma: Harsányi Lajos papköltő egyik verseskötetének címét kellett kirakni. (Toronyzene)
  • titkosírás UV tollal
  • unplugged rajzos játék
  • kódolás : Kiről nevezték el a tájházat?
  • számzáras lakat kinyitása: Minek a tiszteletére készítették a Büszkeségpontot? Megfejtés az évszám az első számjegy nélkül. (1956)
Minden feladatnál egy betűt kaptak a gyerekek, amiből egy – szintén Rábapatonához kapcsolódó szót raktak ki. (katica) S hogy mi kapcsolja össze Rábapatonát a katicával, az is kiderült a hét folyamán.


Robotok, programozás (4 óra):
A héten a gyerekek a legjobban talán a robotokkal való „munkát” várták. Beebot méhecskét már ismerték a gyerekek, mégis szívesen programoztak vele. Az Abacusan Studio Artec robotkészlete éppen a témahét előtt érkezett meg iskolánkba, így az mindenki számára újdonság volt. Nagy kedvvel kezdtek az építésbe a gyerekek, alkottak állatkákat, épületeket, embereket. Amikor már könnyedén ment az építkezés, akkor megbeszéltük, hogy a sétánk során látott nevezetességeket építsék meg, amiket megpróbálunk le is programozni. De természetesen más, Rábapatonával kapcsolatos épületet is elkészíthettek. Voltak, akik az építés mellett programoztak is. Készítettünk egy robotot, ami körbejárta a megépített falut.

Az elkészített alkotások:
- besenyő harcos
- katica
- tájház
- kinti tanterem projektorral
- templom
- Rába-híd
- erdő
- emberek
- tanár néni


A kisebbek között volt, aki Kodu-ban építkezett.QR kódok olvasása, feladatlap kitöltése (1 óra):
A Digitális Témahét utolsó napja a QR kódok olvasásáról szólt. A gyerekek által készített kódokat kinyomtattuk és elhelyeztük az iskola folyosóján, illetve 2-4. osztályokban is egyet-egyet. A kódokra adott válaszokat egy feladatlapon rögzítették a gyerekek. Természetesen a kérdések itt is Rábapatonához kapcsolódtak.

Feladatlapok 
(Megjegyzés: Hősök tere Rábapatonán és Budapesten is található, így mindkét megoldást elfogadtuk.)

Értékelés:
  • A csoportok Linoit felületét közösen értékeltük, megnéztük, milyen feladatokat késíztettek a gyerekek,, használták-e a megadott alkalmazásokat.
  • A csoportok értékelték saját munkájukat is: elmondták, hogy mindenki aktívan dolgozott a feladatok során.
  • Az utolsó napon a kitöltött feladatlapokat kijavítottuk, értékeltük, megbeszéltük a tanulókkal ahelyes válaszokat.

Bemutatás:
A Digitális Témahéten készült alkotások Linoit felületen jelentek meg.

Néhány oldal a gyerekek munkáiból:

Az elkészült kiállítást bemutattuk a többi osztálynak is: egy robot járta körbe a megépített épületeket.
Meghívtuk a bemutatóra Molnár-Nagy Béla polgármester urat, aki szívesen tett eleget ennek a felkérésnek. A gyerekek kezdetben kissé megszeppenten beszélgettek vele a község nevezetességeiről, a múltról. Polgármester úr nagyon érdekes történeteket mesélt a Rába-hídról, kiemelte, milyen fontos a nevezetességek megismerése. A beszélgetés végén megtekintette mini kiállításunkat is.

Vélemény:
Nemcsak mi értékeltük a gyerekek munkáját, hanem megkérdeztük az ő véleményüket is arról, hogyan érezték magukat, mi tetszett a legjobban. Ezt is digitális módon egy közvéleménykutatással készítettük el.

Eredmény:

Nagy örömünkre, minden használt alkalmazás tetszett a gyerekeknek. Meg is kérdezték, mikor lesz újból ilyen hét. Az együtt dolgozás, a közös munka is nagy tetszést aratott.
Néhányan válaszoltak a mentimeter.com oldalon feltett kérdésünkre is, melynek eredménye itt látható:
A válaszokból is látszik, hogy a gyerekek nagyon jól érezték magukat, több új alkalmazást megismertek, körbejárták településük központjában található nevezetességeket, amelyekről új ismereteket is szereztek. Tanultak, de másképpen, mint a megszokott. Látták azt is, hogy okoseszközeik mennyi minden hasznos dologra használhatók.

Végezetül álljon itt egy összefoglaló videó a hét eseményeiről:"Egyetlen nap sem vész kárba, melyen tanultál valamit."
(Dabid Eddings)